SA a DKK Boxerů

 

Poznámka k tabulkám: V kolonce nezaplaceno jsou uvedeny skutečnosti tak jak jsou mi známy ze zaslaných snímků, svými prostředky nemohu zjistit stav účtu, který nespravuji.

 

Prázdný protokol SA (prosím zasílejte se snímkem v trojím vyhotovení, zároveň přiložte doklad o zaplacení částky 150 Kč na účet Boxerklubu ČR 67737-621/0100, jako variabilní symbol použijte tetovací číslo psa)

 

 

Spondylosis deformans (nástin onemocnění, klasifikační pravidla)

Předpis KVL k provádění a vyhodnocování DKK a DKL(úplné znění předpisu)

 

Zpět na hlavní stránku